esweld.sk
 

Filozofia

 Nosnou myšlienkou spoločnosti je úzka špecializácia na odporovú zváraciu techniku na jednej strane a úzka technicko-obchodná spolupráca s dodávateľmi väčších výrobných technologických celkov na strane druhej. Pôvodný zámer, pokračovať vo vývoji a výrobe štandardných odporových zváracích strojov v sortimentovej skladbe nášho predchodca, BEZ Bratislava, sa už podarilo splniť.

 V roku 1999 sme rozšírili náš profesný zámer o vývoj a dodávky jednoúčelových zváracích pracovísk spolu s dodávkami zváracej technológie na klúč.

 V zahraničnej odbornej spolupráci sme sa zamerali na vysokú kvalitu, ktorá je dnes jednoznačnou podmienkou obchodného úspechu. Preto preferujeme obchodné a technické kontakty so spoločnosťou ARO WELDING TECHNOLOGIES SA-NV BELGIUM., ktorej meno je hlavne vo zváracích kliešťach so zabudovaným transformátorom synonymom svetovej špičky.

 V poslednom období sme sa obchodne i technicky zaoberali stredofrekvenčnými zdrojmi pre odporové zváranie. V tejto oblasti vidíme cestu zvyšovania energetickej efektivity, ergonómie zváracích zariadení (čo má rozhodujúci vplyv hlavne u ručných klieští) a v neposlednom rade i kvality zváracieho procesu.

 Zameriavame sa aj na technologické poradenstvo prostredníctvom našich odborných poradcov, ktorí Vám na základe svojich mnohoročných skúseností z aplikovaného výzkumu odporového zvárania aj praktických skúseností poradia pri riešení akéhokoľvek riešiteľného problému z tejto oblasti. Poradenstvo poskytujeme pre zvýšenie operatívnosti aj prostredníctvom týchto stránok v menu " Máte otázky?". Pre uživateľov kotlov dodávame už viac ako 10 rokov spoľahlivý regulátor hladiny kotlovej vody, ktorý v spolupráci s príslušným hladinovým obmedzovačom spĺňa podmienky pre bezobslužnú prevádzku.

 Na základe dlhodobých dobrých obchodných kontaktov a platobnej istoty prideľujeme interne vybraným zákazníkom tzv. status významného zákazníka, ktorý má význam pri určovaní platobných podmienok pre konkrétne dodávky.

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345



tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk