esweld.sk
 

História Esweld SK s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 1992.

 Je priamou nástupníckou organizáciou štátneho podniku BEZ Elektrotechnika v Bratislave, ktorý zabezpečoval výskum a vývoj pre Bratislavské elektrotechnické závody (BEZ), toho času monopolného výrobcu zváracej techniky v Československu.

 Nosným programom spoločnosti je vývoj, konštrukcia a výroba odporových zváracích strojov.

 Dodáva transformátory pre odporový ohrev a jednoúčelové pracoviská odporového zvárania. Modernizuje staršie zváracie stroje a linky.

 V roku 2015 bola firma Weldconsult plne začlenená do skupiny Esweld pre Slovenskú republiku. Zároveň bola firma Weldconsult premenová na Esweld SK.

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk