esweld.sk
 

História Esweld spol. s r.o.

Táto sesterská firma, ktorá vznikla v roku 1996 najprv ako technicko-obchodná kancelária, rozširuje pôsobenie aj na Českú republiku.

Spolupráca s ňou umožňuje lepšie pokrytie trhu a kvalitnejšie zabezpečenie servisu. K významnému rozvoju spoločnosti došlo najmä po jej rekonštrukcii v roku 1999.

Hlavným programom firmy je výroba širokého sortimentu ručných odporových zváracích klieští, náhradných a rýchlo opotrebovateľných dielov pre celý sortiment odporovej zváracej techniky vrátane všetkých typov zváracích káblov pre odporové zváranie a v neposlednej rade kompletný servis všetkých výrobkov spoločnosti Weldconsult v Českej republike.

Firma Esweld je významným dodávateľom zváracích strojov a zariadení pre automobilový priemysel.

Významným partnerom našej spoločnosti pri dodávkach zváracej techniky je francúzska spoločnosť ARO S.A. a jej belgická sesterská firma ARO WELDING TECHNOLOGIES SA-NV BELGIUM. Spoločne dodávame najmä pracovisko s ručnými a robotizovanými zváracími kliešťami so zabudovaným transformátorom, ktoré v súčasnosti predstavujú svetovú špičku.

Pre zvýšenie kvality ponúkaných služieb bola v roku 2012 na Slovensku založená ESWELD, spol.s r. o., organizačná zložka so sídlom v Bratislave.

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk