esweld.sk
 

Odporové zváracie stroje

Odporové zváracie stroje
 Stacionárne  a mobilné odporové zváracie stroje výkonového radu 25 až 1000 kVA môžu byť zhotovené ako bodovky alebo zváracie lisy. Ovládané sú pneumaticky, hydraulicky, prípadne servomotorom.

 Jednotlakový systém má dobré dynamické vlastnosti so strmým nárastom prítlačnej sily po dosadnutí elektród a súčasne účinné tlmenie tohto dosadnutia.

 Jednotlivé funkčné uzly týchto strojov sú unifikované a umožňujú vytvoriť celý rad obmien. Možno ich pružne aplikovať aj do jednoúčelových zariadení.

 Stroje sú vybavené elektronickým riadením primárne ARO, alternatívne H&W, Bosch-Rexroth, Serra, Tecna, SER-elektronik, ktoré je programovateľné a zabezpečuje aj kompenzáciu napájacieho napätia. Výkon stroja je dolaďovaný podľa okamžitého účinníka.

 Zvláštnou modifikáciou stacionárnych odporových strojov sú bodovky s trojfázovým napájaním, s usmerneným výstupným prúdom a dvojtlakovým pneumatickým systémom prípadne iné.
 
Stroje sú plne modifikovateľné podľa požiadaviek zákazníka.
DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk