esweld.sk
 

Riadiace skrine pre odporové zváracie stroje

 Riadiace skrine pre odporové zváracie stroje sú zariadenia vyvinuté na riadenie odporového zvárania ku kliešťam so zabudovaným transformátorom.

 Hlavný vypínač zariadenia slúži súčasne ako istič proti skratu. Z hľadiska doplnenia a zlepšenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom je zariadenie vybavené prúdovým chráničom. Menovitý vybavovací rozdielový prúd je 30 mA.

 Unifikácia funkčných uzlov týchto výrobkov umožňuje podľa požiadaviek zákazníka prispôsobiť skriňu aj na riadenie iných odporových zváracích procesov, najmä u jednoúčelových strojov.

 Rôzne modifikácie riadiacich skríň sa odlišujú najmä výkonom, ktorý majú riadiť, a rozsahom vybavenosti pneumatickými prvkami. Je tak možné realizovať jednotlakový, dvojtlakový alebo štvortlakový systém, v prípade použitia proporcionálneho ventilu aj systém s ľubovoľne prestaviteľným tlakom.

typy a parametre strojov
rozmerový výkres

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk