esweld.sk
 

Predstavujeme sa

Obidve spoločnosti riadi spoločné predstavenstvo, ktoré je tvorené ich spoločníkmi. Títo pracovníci boli dlhoročnými zamestnancami Bratislavských elektrotechnických závodov (BEZ) v Bratislave, kde se zaoberali vývojom zváracej techniky.

Ing. Prokop KOUBEK, CSc.
je zodpovedný za obchodnú politiku spoločností.
koubek@esweld.cz

Ing. Branislav Vlčan
je zodpovedný za výrobno-technický úsek spoločností.
vlcan@esweld.cz

Toto vedenie má k dispozícii skúsených pracovníkov väčšinou tiež s dlhodobou praxou v obore odporových zváracích strojov. Predstavený tím má všetky predpoklady uspokojiť Vaše aj najnáročnejšie požiadavky a vyriešiť problémy v oblasti svojej špecializácie.

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk